Links

strona bloga na Facebooku / η σελίδα του blog στο Facebook:
Instagram:
LinkedIN Profile:
Strona z tłumaczeniami poezji nowogreckiej:
Program kształcenia i doskonalenia zawodowego młodych tłumaczy literatury greckiej / Πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης νέων μεταφραστών της Ελληνικής λογοτεχνίας
Krótki wywiad na temat Programu Petrosa Charisa i mojej pracy: